Kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI:

Pomerania Development Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 42
60-623 Poznań
+48 61 858 04 00
+48 61 624 35 18

Pomerania Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000148489, NIP 8512818156, REGON 812518665, wysokość kapitału zakładowego 787 500,00 zł.